ciclu-gimnazial-header
ciclu-gimnazial-header
previous arrow
next arrow

CICLUL GIMNAZIAL

Odată cu clasa a Va, elevii trec de la un singur învățător la predarea prin mai mulți profesori, ce au fiecare exigențe și stiluri diferite, fiecare în domenii foarte diferite. Pentru a înțelege evoluția fiecărui elev în fiecare disciplină în parte, profesorii monitorizează și discută prestația individuală a copiilor în fiecare săptămână.
Metoda de predare evoluează treptat, de la cea narativă spre cea structurală, în paralel cu evoluția cognitivă a copiilor și a capacității lor de abstractizare.
Copiii sunt încurajați să învețe prin auto-descoperire, fie în clasă, fie în afara ei, în natură în orele de biologie, în muzee în orele de istorie sau pe teren în orele de geografie.
Predarea materiilor îi încurajează pe copii să înțeleagă materia pornind de la interesele lor individuale, prin curiozitate.
Profesorii au grijă de dezvoltarea emoțională a fiecărui elev, încurajându-i pe fiecare să își întărească încrederea în sine, să construiască pe succes și să învețe din eșec.
Gimnaziul este și locul în care puterea de învățare și randamentul copiiilor este supusă unor presiuni mari din partea multor tentații care îi înconjoară. Pentru a nu-și pierde concentrarea și disciplina educațională, copiii învață să își înțeleagă mintea, semnele pe care aceasta le transmite, ce înseamnă procrastinarea și cum se pot concentra mai bine, și să își ordoneze viața zilnică pentru a avea rezultate cît mai bune.
Excelența este un proces ce ține de individualitățile fiecărui copil și nu se rezumă la note sau examene. Principalul scop al oricărui profesor este să se asigure că elevii parcurg și înțeleg materia, dar în același timp să descopere talentele și aptitudinile elevilor, să îi ajute să și le dezvolte și să evolueze. Gimnaziul este perioada în care diversificând materiile de bază, i.e. matematica, româna, germana și alte limbi străine, copii descoperă lumea înconjurătoare și își descoperă propriile talente.

 

 

Metode pedagogice

Predarea în cadrul Zeppelin Schule se face după un mix just proporționat între curriculum-ul românesc pentru școlile cu predare în limba maternă și cel foarte performant din landul Baden-Württemberg. Materilele didactice sunt astfel concepute pentru a încuraja lucrul în grupuri cu activități practice și dinamice în care accentual este pus pe întelegere și descoperire. Predarea integrată se face în module succesive care duc la acumulări de substanță, iar tema principală a săptămânii este reluată în toate materiile care se predau. În contextul societatii tehnologizate in care copii nostrii se formează acumularea informatiilor este surmontată de nevoia de înțelegere a conceptului și de conexiuni în cadrul studiului. Conectivitatea domeniilor de studiu se obtine prin completarea orelor impuse de curriculum de proiecte ce vor accentua relaționarea temelor din domenii diferite și din spații diferite întru înțelegerea demersului care a dus la descoperiri și progres, la influente in diferite sfere ale istoriei și cunoasterii. Metode interactive și dinamice de predare sunt folosite fără a exclude aspecte din pedagogiile alternative în scopul de a stimula interesul copiilor, comunicarea fluentă în limba germană, colaborarea, sinteza și gândirea critică. Promovăm actul de îinvațare ca un proces de metamorfoză în care fiecare elev își dezvoltă potențialul latent și își descoperă drumul către o viață profesională bazată pe pasiune.

Activități conexe gimnaziu

Unul din principiile de bază ale școlii Zeppelin este că predarea și educația se desfășoară atât în clasă cât și în afara ei. Pe cât posibil materia este predată în afara clasei și/sau prin alte metode decât manualul. Orele de geografie sunt predate prin intermediul hărților din Muzeul Hărților, orele de istorie prin multe muzee și expoziții, orele de biologie prin excursii de auto-descoperire conduse de profesor în sânul naturii. Aceste experiențe încurajează auto-descoperirea și îmbogățesc capacitatea elevilor de a lega ideile din manual de ființele, obiectele și locurile pe care le văd.
În anul școlar 2017-2018 elevii clasei a VIa au vizitat opt muzee în București, o bibliotecă, și au făcut împreună cu profesorul de istorie o excursie de cinci zile în Atena.
Conectivitatea domeniilor de studiu se obtine prin completarea orelor impuse de curriculum de proiecte ce vor accentua relaționarea temelor din domenii diferite și din spații diferite întru înțelegerea demersului care a dus la descoperiri și progres, la influente in diferite sfere ale istoriei și cunoasterii.
Nu în ultimul rând elevii sunt responsabilizați participând la întreținerea și repararea școlii, la organizarea de serbări și evenimente, iar serbările de iarnă și de sfârșit de an sunt organizate exclusiv de ei.

 

Call Now ButtonSuna acum