ciclu-primar-header
ciclu-primar-header
previous arrow
next arrow

Ciclul primar

Principiile ciclului primar sunt alcătuite pe acumularea cunoștințelor de bază, pe expunerea și nu impunerea la limba germană, pe deschiderea
orizontului copiilor, incitare la dialog și poveste.

Predarea este în limba germană, la toate materiile.

Orarul este alcătuit după principiile tripartite ale omului.

În primele ore incepem să ne dezmorțim împreună cu profesorul de sport
în grădina Zeppelinului. Apoi orele continuă cu dezmortirea artistică prin artă și muzică, urmând apoi să dezmortim și mintea cu materiile cognitive: matematica, româna și germana. În ciclul primar nu încurajăm concurența, nu acordăm note pentru cei
mai buni, ci încurajăm concurența cu propria persoană și activarea înclinațiilor personale.

 

Clasa pregătitoare este chiar pregătitoare pentru școală. Este prima aventură conștientă. În clasa pregătitoare sunt cele mai importante: asimilarea noilor ritmuri și deschiderea interesului pentru învățare.

Clasa I și a II-a sunt clasele de achiziții fundamentale.

Temele apar treptat instalându-se din semestrul al 2 lea al clasei a II-a.

Matematica este predată în primele trei clase după manuale germane bazate pe metoda Montessori. Urmând ca din clasa treia să achizitionăm cunoștințe într-un mod mai sistematizat și mai adaptat curriculei românești.

Metode pedagogice

 

Curriculum

Predarea în cadrul Zeppelin Schule se face urmând atât curriculum-ul românesc pentru școlile cu predare în limba germană maternă, bazat pe competențe, cât și cel foarte performant din landul Baden-Württemberg.

Ambele curricule presupun învățarea scrierii și citirii în limba germană, pe care elevii le deprind în același timp cu  scrierea și citirea în limba română. Curriculumul românesc permite continuarea învățământului în mediul românesc, iar cel german familiarizează copiii cu sistemul educațional german.

Materialele didactice din Baden-Württemberg au avantajul de a încuraja spiritul critic și învățarea prin descoperire pentru a ajunge la cunoaștere. 

Principii pedagogice

În viziunea Zeppelin Schule, rolul elevului și cel al cadrului didactic sunt diferite față de învățământul tradițional.

Profesorul este un partener al elevului în procesul de învățare, oferindu-i acestuia din urmă contextul și îndrumarea necesară pentru descoperirea explicației conceptelor pe care le discută. Acest mod de lucru conduce la o învățare de profunzime, la înțelegerea relevanței temelor studiate pentru viața de zi cu zi, la menținerea curiozității pentru lumea înconjurătoare.

Metodele interactive utilizate la clasă au scopul de a stimula interesul copiilor, comunicarea fluentă în limba germană, precum și abilități solicitate de piața muncii (colaborarea, gândirea critică, creativitate, capacitatea de a lua decizii, de a rezolva probleme etc. Fiecare copil are parte de monitorizarea atentă din partea colectivului pedagogic, de învățare personalizată și experiențială, ce permite valorificarea protențialului latent al fiecăruia.

Interdisciplinaritatea 

În contextul societății tehnologizate în care copiii noștri se formează, acumularea informațiilor este surmontată de nevoia de selectare a informației relevante și de utilizare a acesteia în contexte variate. Multe dintre temele abordate la școală sunt tratate interdisciplinar, temele fiind abordate din perspective diferite. Acest mod de lucru dezvoltă flexibilitatea gândirii, învățarea eficientă, precum și capacitatea de transfer a cunoștințelor.

Astfel,  completăm orele impuse de curriculum cu proiecte ce accentuează relaționarea temelor din domenii diferite și din spații diferite pentru înțelegerea demersului care a dus la descoperiri și progres, la influențe în diferite sfere ale istoriei și cunoașterii. Nu în ultimul rând, propunem proiecte ce au teme comune mai multor discipline, pe care le explorează și investighează copii din clase diferite, ajutând la redescoperirea, prin alți ochi a lucrurilor învățate.

Call Now ButtonSuna acum